I. Genel Şartlar ve Koşullar (www.bettogoal.com) 

1. www.bettogoal.com, 149848 kayıt numarasıyla Curacao Yasası uyarınca kurulmuş, lisanslanmış ve düzenlenmiş bir şirket olan tech 365 NV. (bundan böyle “bettogoal” olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir.

2. tech 365 NV.´nin ofisi Curacao, E-commercepark, Suite D05, Heelsumstraat 51, Vredenberg adresinde kayıtlıdır, 31.10.2019 tarihinden bu yana 8048/JAZ 2019-047 Lisans Numarası ile kayıtlı olup, sahip olduğu lisans temelinde sonucu belli olmayan herhangi bir uluslararası etkinlik üzerine oynanacak bahisleri sunma ve kabul etme ve diğer oyun hizmetlerini sunma yetkisine sahiptir.

3. bettogoal, hizmetlerini www.bettogoal.com (bu alan adı/domain vasıtasıyla belirli bölgelerden erişim sağlamak amacıyla ülkeye özel başka alan adları da kullanabilmektedir) adıyla kullandığı web sitesinde (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) sunmaktadır; bu hizmetler mobil/tablet uygulamalarıyla sağlanabilir.Bu Genel Şartlar ve Koşullar Web Sitesine her atıfta bulunduğunda, ilgili düzenleme mobil/tablet uygulamalar için de aynı şekilde geçerli olacaktır.

4. Söz konusu Web Sitesi´nde yapılan bahislerin veya oynanan diğer şans oyunlarının tamamı yalnızca Curacao’da işletilir, düzenlenir, kabul edilir, oynanır ve işlenir. bettogoal´da sunulan tüm oyunlar ve platformlar Curacao e-gaming tarafından Curacao yasalarına göre düzenlenir.

5. Müşteri, söz konusu Web Sitesi´nde bir hesap açarak ve/veya Web Sitesi´nde bahis yaparak veya diğer şans oyunlarını oynayarak, bettogoal ile arasında şartlar ve koşulları, özellikle de, işbu Genel Şartlar ve Koşulları içeren yasal bir sözleşme akdeder.

6. bettogoal, bu Genel Şartlar ve Koşulları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik olması durumunda, müşterinin bettogoal’a kaydolurken verdiği e-posta adresine e-posta gönderilerek, müşteri yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirilecektir. Değişiklikler, bu bildirim gönderildikten sonraki 30 gün içinde geçerli olacaktır. Müşterinin sadece ve kati olarak bu süre zarfında değişikliklere yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. Müşterinin, bu şartlar ve koşullardaki önemli değişiklikleri, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce kabul etmesi gerekmektedir. Kabul etmemesi durumunda, müşteri sunulan Hizmetlerden yararlanamayacak, ancak mevduatlarını geri çekebilecektir. Müşterinin hesabı mevduatın çekilmesinden sonra kapatılacaktır. Müşteri, bir bahis veya diğer şans oyunları sözleşmesi akdetmeden ve/veya bahis veya bir diğer şans oyunu oynamadan önce, geçerli koşullar hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdür.

7. Bazı ülkelerin vatandaşlarının tamamının ya da bir kısmının söz konusu Web Sitesi’ne erişimi yasaklanmış olabilir. bettogoal, bettogoal Hizmetlerinin yasak olduğu ülkelerde yaşayan kişilerin Web Sitesi’ni bahis veya diğer şans oyunları oynamak veya başka amaçlara yönelik olarak kullanmasını sağlamak niyetinde değildir. Müşteriler, ancak bu Hizmetlerin kullanılmakta olduğu ülkenin ilgili mevzuatının izin vermesi halinde bettogoal’ün Hizmetlerini kullanabilirler. İlgili yasal koşullara her zaman uymak ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın Hizmetleri kullanma yetkisine ve hakkına yasal olarak sahip olduğundan emin olmak tamamen müşterinin kendi sorumluluğundadır. Şimdilik ABD ve Guam ve gibi diğer ABD denizaşırı bölgelerinde, Fransa, İtalya, Ukrayna, Hollanda, Singapur, Irak, İran, Suudi Arabistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Marten, Kolombiya, St. Eustatius, Avustralya´da bettogoal hizmetlerine izin verilmiyor.

Hariç tutulan ülkelerin listesi herhangi bir zamanda genişletilebilir veya değiştirilebilir. bettogoal hizmetlerinin ikamet ettiği yerde yasal olup olmadığını kontrol etmek müşterilerin kendi sorumluluğundadır.

8. bettogoal özellikle aşağıdaki haklarını herhangi bir sebep göstermeksizin ve her zaman saklı tutar:

• Belirli veya bütün hizmetleri askıya alma;
• hesap açmak için yapılan başvuruları reddetme;
• hesapları engelleme veya kapatma;
• belirli bahisleri veya oynanan bütün bahisleri reddetme;
• belirli bahislere veya bütün bahislere yatırılan paralara sınır koyma; ve/veya
• bireysel müşterilerin bahse koyduğu paraya sınır getirmek.

9. bettogoal bahis verileri ve sonuçları ile ilgili olarak internet üzerinden iletim hatalarından sorumlu değildir. bettogoal, bettogoal’e karşı herhangi bir yükümlülüğü de sözleşmeye dayalı olarak hariç tutan hizmetleri için üçüncü şahıslarla işbirliği içindedir. Bu nedenle, bettogoal adına kötü niyetli veya ağır ihmal durumları dışında, iletim hataları, gecikmeler veya internet üzerinden iletim sırasında verilerin kötüye kullanılması veya manipülasyonu veya verilerin ve sonuçların aktarımı sırasında meydana gelen diğer hatalar nedeniyle kesinlikle tazminat talebi bulunmamaktadır.

10. Müşterinin, gerekçe göstererek veya göstermeksizin, bettogoal’den alacaklarını transfer etme, teminat olarak gösterme veya devretme yetkisi yoktur.

11. bettogoal’ün çalışanları, ortaklık şirketleri, satış ortakları ve bettogoal ağı aracılığıyla çalışan şirket temsilcilikleri ile tüm bunların akrabaları bu Hizmetleri kullanmaktan men edilmiştir.

12. bettogoal münferit durumlarda Genel Şartlar ve Koşullardan doğan haklarından feragat edebilir. Feragat edilen haklar üzerinden gelecekte bir hak sahibi olunmayacaktır.

13. Uluslararası Özel Hukuk ve Uluslararası Satın Alma Sözleşmeleri (CISG) referans hükümleri hariç olmak üzere, bu iş ilişkisiyle ilgili olarak ortaya çıkan bütün uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar için Kıbrıs Yasaları geçerlidir. Müşterinin ikamet ettiği ülkenin zorunlu tüketici koruma hükümleri bu yasanın hükümleri dışındadır.

14. Yukarıda ya da aşağıda yer alan herhangi bir hükmün tamamen ya da kısmen geçersiz olması halinde, müşteri ve bettogoal arasında akdedilen herhangi bir bahis sözleşmesiyle birlikte bu sözleşme de geçerliliğini koruyacaktır. Münferit hükümler geçersiz kılındıkça, bu hükümlerin yerini alacak içerik, geçersiz hükümlere mümkün olduğunca yakın olan ve yasaların izin verdiği koşullar çerçevesinde belirlenecektir.

15. Genel Şartlar ve Koşullar Sözleşmesi’nin İngilizce versiyonu ve diğer dillerdeki versiyonları arasında herhangi bir ihtilaf çıkması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

II. Hesap Açma/Hesap

Ön açıklama.

Ödemeler, tech 365 NV. adına işlenir ve 8 Ekim 2019 tarihinden beri HE402819 kayıt numarasıyla Kıbrıs yasalarına dahil edilen AR Bagheera Nummus Ltd tarafından yürütülür. Mevduat ve para çekme işlemleri, seçilen yönteme bağlı olarak tech 365 NV. veya AR Bagheera Nummus Ltd´ den şeklinde beyanınızda görünecektir.

1. Müşteri, bettogoal’ün Hizmetlerine erişebilmek için bir hesap açmalıdır. Hesap açmakla, aşağıdaki niteliklere haiz olduğunu beyan eder:
• Reşit olduğunu ( 18 yaşında veya daha büyük olduğunu),
• hukuki işlem yapma ehliyetinde herhangi bir kısıtlama olmadığını,
• gözetim altında olmadığını,
• suç faaliyetlerinden elde edilen paraları/kaynakları kullanmadığını,
• hesabı kişisel kullanım için açtığını ve hiçbir ticari amacı olmadığını,
• kendini şans oyunu oynamaktan dışlamadığını,
• kendisine sorunlu oyun davranışı teşhisi konulmadığını ve sorunlu oyun davranışından dolayı tedavi altında olmadığını/daha önce tedavi görmediğini ve ayrıca
• bettogoal’ün mevcut şartlar ve koşullarını bildiğini ve bunları kabul ettiğini.

2. Müşteri, aşağıdakilerin gerçekleşmesi halinde derhal bettogoal’ü bilgilendirmeyi kabul eder:
• Kimlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması,
• hesabının üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığından şüphelenmesi,
• oyun masraflarının mali imkanlarını aşması,
• devlette yüksek makama sahip olması ve/veya böyle bir makama atanması (siyasi nüfuz sahibi bir kişiyse),
• çekirdek aile fertlerinden birinin yüksek makam sahibi olması ve/veya böyle bir makama atanması (siyasi nüfuz sahibi bir kişi)
• Birleşmiş Milletler’in yaptırım listesinde adının geçmesi,
• çekirdek aile fertlerinden birinin Birleşmiş Milletler’in yaptırım listesinde adının bulunması.

3. Müşteri, kayıt esnasında, adresi ve e-posta adresi dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, kendisiyle ilgili doğru bilgileri ibraz etmek zorundadır. Bu bilgiler, herhangi bir değişiklik olması durumunda “Kişisel Bilgiler” bölümünde güncellenmeli ve her zaman güncel tutulmalıdır. bettogoal, verilen bilgiyi bilhassa müşterinin kimliğini doğrulamak amacıyla, istediği zaman ve mutlak takdiri çerçevesinde, kanıt ve belge talep etme hakkını saklı tutar.

4. Özellikle, bettogoal, müşteriden kayıt süreci esnasında yaşının doğruluğuna dair kanıt sunmasını ve hesap açılması için müşterinin 18 yaşını doldurmasını şart koşabilir.

5. Müşteri, hesabı açarken bir şifre belirlemelidir. Güvenlik kurallarımıza uygun olması için, şifre en az sekiz (8) karakterden oluşmalıdır. Şifre büyük ve küçük harfler, özel karakterler ve sayılar içerebilir. Şifre, kullanıcının diğer verilerine, örneğin ilk ismine veya adresine benzer olmamalıdır. Müşterilerimize şifrelerini düzenli olarak güncellemelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca, müşterilerin bir kullanıcı adı seçmesi gerekir. Şifrenizi kaybetmeniz ya da unutmanız durumunda, istediğiniz zaman yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. İki kez yanlış şifre girilmesi durumunda, güvenlik kodu doğru girilene kadar hizmetler engellenir.

6. Güvenlik kodu size e-posta ile gönderilecektir. Beş kez yanlış şifre girilmesi durumunda, güvenlik nedeniyle Web Sitesi 20 dakika süreyle bloke edilir.

7. Müşteriler, oturum açma ayrıntılarını her zaman gizli ve güvenli tutmayı ve bağlı e-posta adreslerinin güvenliğini her zaman korumayı ve üçüncü taraflarca bilinmemelerini veya kullanılmamasını sağlamayı kabul ve taahhüt ederler. bettogoal, oturum açma bilgilerinin izinsiz veya kötüye kullanımından dolayı müşterilerinin uğrayacağı zararlardan sorumlu değildir.

8. Eğer hesap, I. ve II. bölümlerinde belirtilen hükümler ihlal edilerek açılmış ve kullanılıyorsa, bettogoal’ün kaynakları alıkoyma ve oynanan bahisleri iptal etme hakkı ve yetkisi vardır veya Curacao devletinin adli makamları bu hesapta yer alan kaynakları haczetme hak ve yetkisine haizdir.

9. bettogoal, bütün hesapları büyük bir gizlilikle saklamaktadır. Fakat mevcut yasalar çerçevesinde, Curacao e-gaming veya Curacao Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) gibi merciler bettogoal’dan bazı hesapların bilgilerini kendilerine sunmasını isteyebilir.

10. Aksi belirtilmediği takdirde, Hizmetler ile ilişkili görünen bütün tutarlar, örneğin kaynaklar, mevduatlar, bahisler veya kazanılan paralar, Euro cinsinden olacaktır.

11. Diğer müşterilerden devir veya satış yapmak veya hesap satın almak yasaktır. Ayrıca bir hesaptan diğerine kaynak/fon transferi de yapılamaz.

12. Her müşterinin yalnızca bir hesap oluşturma ve kullanma hakkı vardır.

13. bettogoal, mali bir kuruluş veya banka değildir; dolayısıyla müşterinin hesabında tutulan fonlar için faiz ödenmez.

14. bettogoal, kazançlar ve bahislerle bağlantılı olarak 2.000 Euro’yu aşan işlemlerde müşterinin kimliğini doğrulamaya yetkilidir. Bu, birkaç işlemin toplamı yüz seksen günlük (180) bir periyot döneminde hesaplanacak olan bu tutara ulaştığında da geçerlidir (180). bettogoal ayrıca daha düşük tutarlarda işlem yapıldığında veya şüpheli işlemler olması durumunda müşterinin kimliğini inceleme hakkını saklı tutar.

15. Müşteri, hesabına yanlışlıkla gönderilen herhangi bir tutarı derhal bettogoal’a bildirecektir. Bir hata nedeniyle ele geçen her kazanca el konulabilir.

16. Müşteri, “Hesap Ayarları” kısmında yer alan “Kişisel Bilgiler” bölümündeki ilgili bülten kutusundaki işareti kaldırarak, bütün bettogoal ürünleriyle ilgili bültenlerin ve diğer reklamların aboneliğinden çıkabilir.

17. Oyun geçmişi, oyuncunun hesabında 6 ay süreyle saklanacaktır. Müşteri, Web Sitesinde bir hesap açarak müşterilerin oyun geçmişinin saklanmasına onay verdiğini beyan eder.

18. Oyuncu hesabı, kapanma nedeni olarak kendini dışlama içeren bir açılır menü içerir. Bu seçeneği belirlerken, müşteri sorumlu oyun sayfasına yönlendirilir (https://bettogoal.com/en/responsiblegaming/).

19. Oyuncunun hesabında toplam mevduat bilgileri olduğu gibi net mevduat bilgileri de olacaktır (toplam mevduat eksi toplam çekilen tutar da görüntülenir).

20. Müşteri hesabı için aşağıdaki şartlar geçerlidir:

1. Müşteri, Hizmetler’e erişim sağlamak için Web Sitesi üzerinden bir hesap
açabilir.

2. bettogoal, bir müşterinin hesap açma talebini tamamen kendi takdiriyle ve hiçbir sebep göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutar.

3. Hesaba para yatırma ve ödeme yapma/hesaptan para çekme/ödeme alma işlemleri kredi kartı, banka transferi, e-cüzdan gibi, bettogoal hesabının sahibi adına kayıtlı olan çeşitli ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Sunulduğu taktirde nakit olarak para yatırmak “cash to code” yöntemiyle mümkündür. Sunulan tüm ödeme yöntemleri için bkz. (https://bettogoal.com/en/deposit/). Banka havaleleri genellikle 1-4 iş günü içinde gerçekleşir. Para çekme işlemleri en az 5 iş günü içinde işleme alınacaktır (iş günleri Pazartesi-Cuma).

4. Bütün ödeme işlemleri güvenli bağlantılar üzerinden yapılır; böylece üçüncü şahısların hesaplara izinsiz erişimi olabildiğince engellenir.

5. bettogoal, seçilen ödeme yöntemine bağlı olarak, para yatırma için minimum ve/veya maksimum tutarları belirleme hakkını saklı tutar. Muhtemel kısıtlamalar ve para yatırma ücretleri, Web Sitesi’nde yer alan “Ödeme Seçenekleri” ve “Para Yatırma Seçenekleri” bölümünde gösterilir ve ödeme esnasında açıkça belirtilir.

6. bettogoal, istediği zaman ve önceden bildirim yapmaksızın, başka ödeme yöntemleri ekleme veya mevcut ödeme yöntemlerini sınırlama ya da askıya alma hakkını saklı tutar.

7. Yanlış ödemelerden kaynaklanan iptal ücretleri, geri ödeme bedelleri, yanlış gönderme ücreti ve benzer tutarlar müşteri tarafından ödenir ve müşterinin hesabından kesilir.

8. Müşteri elektronik ödeme yöntemlerinden birini kullanmaya karar verirse, ödeme talimatı düzgün şekilde gerçekleştirildiği takdirde, herhangi bir iptal veya benzeri işleme girmeyecektir. Ayrıca, elektronik ödeme işlemleri için uluslararası alanda tanınan hüküm ve kurallar geçerlidir.

9. bettogoal ön ödemeli Kredi Kartı ( isteğe bağlı)
a. Hizmetten yararlanmak için, müşteri hizmetin sunulması durumunda ön ödemeli Kredi Kartı başvurusunda bulunabilir.

b. Kredi Kartının basımıyla ilgili yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. bettogoal, istediği zaman herhangi bir sebep göstermeksizin, Kredi Kartı vermeyi reddedebilir.

c. Kredi kartı, sahibinin üzerine kayıtlıdır ve başkasına aktarılamaz.

d. bettogoal aşağıdaki konularda sorumluluk kabul etmez:
• Kredi kartındaki bakiye;
• Kredi kartının kötüye kullanılması. Eğer kredi kartı kötü amaçlı kullanıldıysa, bettogoal yasal takibat yapma hakkını saklı tutar;
• Kredi kartının üye giriş bilgilerini öğrenen üçüncü tarafların kartı kullanmasından doğan kayıplar;
• Kredi kartının kullanımı esnasında veya sonrasında kullanıcının uğrayabileceği zararlar.

e. Kredi kartı, kaybolmaması ve/veya üçüncü şahıslarca kötüye kullanılmaması için özenle saklanmalıdır. Kartın kaybolması veya çalınması halinde, durum derhal bildirilmelidir; böylece müşteri kartının bettogoal tarafından bloke edilmesi sağlanabilir. Kayıp veya hırsızlık durumunda, müşteri uygun kimlik belgelerini sunmak suretiyle yeni bir kart başvurusunda bulunabilir. Kaybolan karttaki bakiye de yitirilir; ancak kimliğin kanıtlanması durumunda ödenebilir. bettogoal, yeni bir kart çıkarma maliyet ve masraflarını karşılamak için bir ücret talep etme hakkını saklı tutar.

f. Müşteri, kredi kartındaki bakiye / bahis geçmişini düzenli olarak kontrol edecektir. Usulsüzlükler tespit edilirse, müşteri destek yoluyla derhal bettogoal´ü bilgilendirmelidir.

g. Eğer herhangi bir taraf (müşteri veya bettogoal) sözleşmenin tarafları arasındaki ilişkiyi feshetmek isterse, ön ödemeli kredi kartı bloke edilir. Kart içindeki bakiye sadece müşterinin banka hesabına aktarılır.

h. bettogoal, ön ödemeli kredi kartıyla ilgili herhangi bir hizmeti, herhangi bir zamanda, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Değişen şartlar çerçevesinde Hizmetler’den daha fazla yararlanmak istememesi durumunda, müşteri kredi kartını teslim ettikten sonra kalan bakiyeyi geri çekebilir.

III. Hizmetlerimizin Kullanılması

1. bettogoal yasalar gereği tüm işlemleri kara para aklama perspektifinden gözden geçirmek zorundadır ve kendi çıkarları ve kamu yararına olan riskleri en aza indirmeyi amaçlar. Hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili olarak hileli, cezai veya diğer haksız yöntemlerin (gizli anlaşma, komut dosyaları, botlar veya örümcekler gibi fakat bunlarla sınırlı olmayan kimliğinizi gizlemeye yardımcı araçların) kullanılması kesinlikle yasaktır. Güvenlik kontrolleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.Müşterinin bu kuralları ihlal etmesi halinde, bettogoal, IV.3. bendi uyarınca gereken işlemleri başlatacaktır ve ilgili davranışlar hakkında yasal takibata başvurma hakkını saklı tutar.

2. Muhtemel kara para aklama faaliyetlerini engelleyebilmek amacıyla bütün işlemler denetlenmektedir. bettogoal, müşteriyi ve müşterinin hesabında görülen şüpheli faaliyetleri ilgili makamlara bildirme ve fonları dondurma hakkını saklı tutar. bettogoal, ilgili hesabı kapatma ve kaynaklara haciz koyma hakkını da saklı tutar.

3. Kara para aklamanın önlenmesi için, tüm mevduatların en az bir kez oyun amacıyla kullanılması gerekmektedir.

IV. Hesabın Kapatılması veya Dondurulması

1. Müşteri, hesabını istediği zaman kapatabilir.

2. bettogoal, kendi isteğiyle, herhangi bir zamanda ve önceden bilgi vermeksizin, müşterinin hesabını kapatma hakkını saklı tutar. Böyle bir tedbir alındığında, müşteri e-postayla bilgilendirilecektir. Halihazırda oynanmış bahisler geçerli olup bu hüküm ve koşulları ihlal etmeyen, bekleyen bahisler hesabın kapatılmasından etkilenmeyecektir.

3. bettogoal, başta kazanılan paralarla ilgili olarak, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, müşterinin hesabındaki bakiyeye el koyma ve/veya aşağıdakilerden herhangi birinin gerçekleşeceğini düşünmek konusunda makul gerekçelere sahip olursa veya aşağıdakilerden birini tespit ederse, hesabı kapatma hakkını saklı tutar:

a. Müşterinin bettogoal’da birden fazla aktif hesabı olması (bu hüküm bağlamında bettogoal ön ödemeli kredi kartının kullanılması ek hesap kullanımı olarak addedilmez);

b. müşterinin adı ve bilgileri, kredi kartı veya bankamatik kart (lar) ında veya bettogoal ile satın alma ve para yatırma işlemlerinde kullanılan diğer ödeme hesaplarında kayıtlı ad ve bilgilerle eşleşmemesi;

c. müşterinin bettogoal’ün promosyonuna katılması ve söz konusu promosyonun gereklerini yerine getirmeden geri çekilmesi;

d. müşterinin kaydolduktan sonra ve/veya bettogoal ile anlaşması devam ederken yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi;

e. müşterinin, talep edilen doğru teyit belgelerini belirtilen sürede ibraz edememesi veya ibraz etmeyi ihmal etmesi;

f. müşterinin reşit olmaması; bu durumda, tüm kazançlar ve mevduatlar daha sonra değerlendirilmek üzere Curacao e-oyun yoluyla devlete iade edilecektir.

g. müşterinin, bettogoal’ün sunduğu Hizmetler’e katılımın kanunen yasak olduğu bir yargı bölgesinden Hizmetler’e erişim sağlaması ve katılım göstermesi;

h. müşterinin, suç faaliyetlerinden veya diğer yasak ya da izin verilmeyen faaliyetlerden gelen parayı bankaya yatırması;

i. müşterinin herhangi bir kişiyi ya da tarafı dolandırıyor veya dolandırmaya çalışıyor olduğunun ya da daha önce dolandırdığının tespit edilmesi veya sistemi kendi çıkarına kullanmak için özel olarak tasarlanmış yapay zeka ya da benzer sistemlere (makineler, bilgisayarlar, yazılımlar veya diğer otomatik sistemler dahil) başvurması veya bunlardan yararlanması yahut müşterinin bettogoal’ü, bahis acentasını veya diğer bahisçileri dolandırmak üzere gizli anlaşma yaptığının veya yapmaya çalıştığının tespit edilmesi;
j. müşterinin (bilerek veya bilmeyerek) hesabını başkasına kullandırması;

k. müşterinin bu anlaşmayı, bilhassa Genel Şartlar ve Koşullar’da yer alan maddeleri ihlal etmiş olması;

l. müşterinin bahis bayileri, acenteleri veya onların çalışanları adına veya hesabına bahis oynamış olması.

m. Normal oyunları bozan robotlar gibi yasadışı cihazların kullanımının makul bir kanıtı olması.

V. Aktif Olmayan Hesaplar / Ücretler; Oyuncunun Aktif Olmaması

1. Eğer müşteri on iki (12) ay ya da daha uzun bir süre boyunca Web Sitesi hesabına giriş yapmazsa, bettogoal hesapta bakiye kalmayana kadar her ay 5 Euro idare ücreti alacaktır. Kendini Dışlama durumlarında ücret alınmayacaktır. Kendini Dışlama süresi dolduysa ve bir ay geçtikten sonra hala hesap aktif değilse, bettogoal yukarıda belirtilen idare ücretini tahsil etme hakkına sahiptir.

2. Müşterilerin hastalık yaşıyor olmaları ve bu durumu ispatlayan tıbbi belgeleri sunmaları durumunda idare ücretlerinin geri ödenmesini talep etmelerine izin verilir.

3. bettogoal müşterilere, hesapların devre dışı bırakılmasından en az 30 gün önce hesabın etkin olmayacağını bildirir.

4. Eğer müşteri 30 dakika boyunca web sitesinde aktif değilse, otomatik olarak çıkışı yapılacaktır.

VI. Sorumlu Oyun veya Oyun Bağımlılığını Önleme Nedeniyle Dışlama

1. Müşterile sorumlu bir şekilde oynamakla yükümlüdür ve Sorumlu Oyun / Responsible Gaming sayfamıza başvurarak oyun bağımlılığı riskleri hakkında bilgi alabilirler.

2. Sorunlu oyun davranışı teşhisi konmuş veya şans oyunları ile ilgili sorunları dolayısıyla tedavi görmekte olan müşterilerimiz, bettogoal’ün hizmetlerini kullanmaktan men edilir.

3. Müşteriler, bir oyun bağımlılığı teşhisi konmuşsa veya oyun bağımlılığı için tedavi görüyorlarsa, hemen bettogoal´ü bilgilendirmekle yükümlüdür.

4. bettogoal, müşterisinin oyun bağımlılığıyla ilgili bir sorunu olduğunu bildirmesi veya bizzat bettogoal’ün böyle bir duruma inanması için makul gerekçeler bulunması halinde, müşterinin hizmetleri kullanmasını geçici veya süresiz olarak askıya alma hakkını saklı tutar.

5. Müşteri, özellikle şans oyunları ile ilgili herhangi bir sorun yaşama riski altında olduğunu hissederse, 24 saatten 6 aya kadar süren bir zaman dilimi için istediği zaman geçici veya süresiz olarak kendini dışlayabilir. Kendini Dışlama, kullanıcı hesabındaki ayarlar aracılığıyla online olarak veya müşteri hizmetleriyle iletişim kurularak gerçekleştirilebilir. Kendini Dışlama döneminde, Web Sitesine erişim engellenecektir.

6. bettogoal, müşterinin Kendini Dışlama işlemini teknik ve organizasyonel olarak mümkün olan en kısa sürede uygulamaya çalışacaktır. Ancak, bu prosedür makul bir çalışma süresi alabilir. bettogoal, tamamen hariç tutulup müşteriye iletilene kadar, Kendini Dışlama dönemini başlatmış sayılmaz.

7. Müşteri, bettogoal’ü Kendini Dışladığına dair bilgilendirdikten sonra hâlâ bettogoal hesabına erişim sağlıyorsa, Kendini Dışlama işleminin uygulamaya konulmadığını müşteri hizmetlerine gecikmeden bildirmekle yükümlüdür.

8. Kendini Dışlama süreci sona erene kadar, geçici Kendini Dışlama işlemleri hiçbir koşulda kaldırılamaz ve yalnızca müşteri tarafından seçilen aralıktan en az 24 saat geçtikten sonra yürürlüğe girer.

9. Belirsiz kendi dışlama ancak bettogoal tarafından kaldırılabilir ve Curacao Uzaktan Oyun Düzenlemeleri uyarınca, müşteri tarafından seçilen aralıktan en az 7 gün geçtikten sonra yürürlüğe girecektir.

10. Özellikle Kendini Dışlama veya bettogoal tarafından askıya alınma işlemleri yürürlükteyken, müşteriler bir başka hesap açamaz.

11. Kendini Dışlama önlemleri veya bettogoal tarafından askıya alınma işlemleri, yalnızca Web Sitesi üzerinden sunulan ürünler için geçerlidir.

12. bettogoal’da bir oyun hesabı bulunmayan, ancak operatörün kendini dışlama listesine eklenmek üzere bu web sitesinin operatörüne başvurmuş olan kişiler bir listede saklanacak ve bu listeden çıkarılması için operatöre resmi bir talepte bulunmadığı sürece bettogoal´de hesap açamayacaktır.

VII. Limitler / Oturum Limitleri

1. Her müşteri, bankadan haftada en fazla 10,000 Euro çekme hakkına sahiptir. Kazanılan paralara başka limitler de konulabilir.

2. Bahis kuponundan kazanılan paralar için 100,000 Euro’luk bir limit geçerlidir. Kazanılan paralara başka limitler de konulabilir.

3. Müşteri, çevrimiçi hesabı aracılığıyla, hiçbir sebep göstermeksizin para yatırma, bahisler ve kayıplar için kendi isteğine göre limitler koyabilir. Söz konusu limitler, 24 saatlik, 7 günlük veya 30 günlük dönemler için konulabilir. Seçilen dönem boyunca, müşteri daha fazla para koyamayacak veya belirlenen limite ulaştıktan sonra daha fazla bahis yapamayacaktır. Gerekli ayarlar çevrimiçi olarak veya müşteri hizmetlerine haber verilerek yapılabilir. Limitlerin düşürülmesiyle ilgili ayarlara ilişkin sorular ve/veya değişiklikler derhal işleme konur; limit artışları Curacao Uzaktan Oyun Yönetmeliği gereğince 24 saat sonra yürürlüğe girer.

4. Müşteri, çevrimiçi hesap aracılığıyla, oyun hizmetlerinin kullanımı için kendi kendine oturum süreleri ayarlayabilir. Oturum sürelerinin kısalması derhal işleme alınır; oturum sürelerinin uzatılması 7 günlük bir bekleme süresinden sonra geçerli olacaktır. Ayarlanan oturum sınırına ulaşılması durumunda oturum otomatik olarak kapatılır. Oturumun otomatik kapanmadan sonra devam etmesi durumunda, oturum açma prosedürlerinin yenilenmesi gerekir.

5. Curacao Uzaktan Oyun Yönetmeliğine göre, 60 dakikalık bir oturum süresinden sonra oyun süreci otomatik olarak kesilecek ve ekran donacaktır. Müşteri daha kısa bir “donma” dönemi seçmekte serbesttir. Her durumda, geride kalan oturum süresindeki kazanç ve kayıplar otomatik olarak gösterilecektir.

6. bettogoal, müşterilerinin oyun davranışlarını izlemekle yükümlü değildir, ancak sorumlu oyun gereği gerekli gördüğü takdirde, VII.3. Fıkra uyarınca belirli hesaplara dayatma ve sınırlama hakkını saklı tutar. bettogoal müşteriyi buna göre bilgilendirir.

VIII. Kazançlar ve Kazançların Belirlenmesi

1. Sabit oranlı bahislerden elde edilen kazançlar, oranları bahisle çarparak hesaplanır.

2. Elde edilen kazanç, otomatik olarak müşterinin hesabına gönderilir. Münferit durumlarda, kazançların hesaba gönderilmesi resmî sonuç raporu yayınlanana kadar ertelenebilir. Bu durum, müşteri kartı hesabı için de geçerlidir.

3. Kazançların ödenmesi, örneğin güvenlik veya yasal gereklilikler nedeniyle ertelenebilir. Bu özellikle a) yasal gerekliliklere uyumu sağlamak için iç süreçlerin gerekli olduğu durumlarda geçerlidir; veya b) bettogoal, gerçeklerin açığa çıkarılmasında meşru bir menfaate sahiptir.

4. Bir bahsin sonucu, ilgili müsabakanın sonucu kesinleştikten sonra değerlendirilir ve belirlenir. bettogoal, yalnızca müsabaka esnasında ortaya çıkan sonuçları kabul eder. Daha sonra yapılan herhangi bir değişiklik, bahis oynanan müsabakanın değerlendirmesini etkilemez. Bir müsabaka sekteye uğradığında, hâlihazırda belirlenmiş olan bahisler (canlı bahisler, ilk yarı bahisleri, maç devresi bahisleri, üst /alt skor bahisleri, ilk gol vb.) oyunun sekteye uğramasına veya yeniden başlamasına bakılmaksızın değerlendirilir. Müsabaka, uzatmalar veya penaltı esnasında iptal edilirse, normal oyun zamanından (yaralanma veya uzatmalar da dahil) sonra elde edilen sonuç geçerli olur.

5. İptal edilen, yarıda kesilen veya geri çekilen bir spor müsabakası yeniden başlatılırsa veya kendi yerinde gerçekleşen müsabaka kendi başlangıç saatinde başlayıp yerel saat itibariyle ertesi gün sonunda kaldığı yerden devam ederse, müşterinin bahse koyduğu para yeniden başlatılan/devam eden müsabaka için geçerli olur. Bahis, oyunun yeniden oynanması/devam etmesi veya tarafsız bir sahada oynanması durumunda da geçerliliğini sürdürür. Maç yeniden başlamaz veya devam etmezse, bahsin geçersiz olduğu açıklanır. Bu, ayrılma (abandone) zamanından öce hâlihazırda belirlenmiş olan bahis piyasaları için (örneğin; seti kazanmak, oyunu kazanmak, üst /alt skor bahisleri) geçerli olmaz.

6. Tekli bir bahiste bahsin geçersiz sayılması durumunda, bütün bahis anlaşması iptal edilecek ve müşterinin koyduğu para geri ödenecektir. Kombine (birleşik) bir bahsin bir kısmı geçersiz sayılırsa, bu bahis de 1.0 oranları üzerinden değerlendirilir ve kombine bahsin bütün oranları buna göre ayarlanır; böylece kombine bahis kapsamındaki diğer bütün bahisler kazanılırsa, kombine bahis de kazanılabilir. Alınabilecek ücretler, örneğin münferit bahisler için alınanlar, iade edilmez.

7. Hakemin öngörülen oyun zamanı tamamlanmadan bitirdiği lig veya turnuva maçları (örneğin Kupa maçları), hakem oyunu maçın son düdüğüyle geçerli sayar ve maç da resmî puan tablosuna eklenirse ve daha sonra yeniden oynanmaz yahut devam ettirilmezse, o anki nihai skora göre değerlendirilir.

8. bettogoal, girdi, aktarım ve/veya değerlendirme hatalarıyla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bahis oranlarını girerken ve/veya bahis sonuçlarını değerlendirirken ortaya bariz hatalar çıkarsa (örn; yazım hataları, yanlış maç eşleştirmesi, oranlarla ilgili bariz karışıklıklar, yanlış handikaplar, alt ve üst skor bahisleri için yanlış girilen gol sayıları), bettogoal geriye dönük düzeltme yapma veya ilgili bahislerin geçersiz sayılacağını açıklama hakkını saklı tutar.

9. Müşteri girdideki, teknik belirlemedeki veya bahis oranlarının ya da oynanan bir bahisteki diğer belirleyici bilgilerin (ör: oynayan takımların kimliği, handikap gereksinimleri, alt ve üst skor bahisleri için gol sayıları) aktarımındaki bariz hatalardan yararlanırsa ve bahisleri, örneğin anormal ölçüde yüksek paylarla hileli oynarsa, bahis geçersiz olur. İtiraz hakkına ilişkin yasal düzenlemeler geçerliliğini koruyacaktır.

10. bettogoal, sunulan bilgilendirme hizmetlerinin, mesela oran listelerinin veya Canlı Skor’un (Livescore), doğru, tam veya güncel olacağı konusunda garanti vermez. Yalnızca bettogoal tarafından teyit edilen ve kaydedilen oranlar kesindir.

11. bettogoal, belirli koşullarda, bazı bahis kuponları için “geri satın alma” adı verilen bir seçenek sunar. Müşterinin, bahis kuponunu bettogoal’a geri satma hakkı yoktur.

12. Bahislerin ve müsabakanın manipüle edildiğine dair herhangi bir şüphe uyanması halinde, bir spor tahkim mahkemesi veya sıradan bir mahkeme ne bahislerde ne de müsabakada manipülasyon yaşandığına karar verene kadar, bettogoal ilgili yarış veya spor müsabakasına ilişkin ödemeleri bloke etme hakkını saklı tutar.

IX. Ödeme

1. Müşteri, gelen tüm ödemelerin onaylanması ve yatırılan tüm tutarların bahis oynamak için en az bir kez çevrilmesi koşuluyla, hesabının mevcut bakiyesinin tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda çekmeyi talep edebilir. İlgili bonus ödeme şartları da karşılanmalıdır.Tüm para çekme talepleri, onaylanmadan önce yasaya uygunluk açısından kontrol edilmelidir. Onaydan sonra, para çekme işlemi en az 5 iş günü içinde işleme koyulacaktır (iş günleri Pazartesi-Cuma).

2. Online ödemeler

a. Seçilen ödeme yöntemine bağlı olarak, minimum ödeme limitleriyle ilgili düzenlemeler olabilir. Ayrıntılar için, bu web sitesinde “Ödemeler” başlığı altındaki bilgilere bakınız (https://bettogoal.com/deposit/ or https://bettogoal.com/withrawl). Müşteri hesaplarının son olarak kapatılması durumunda, minimum ödeme yapılmaz.

b. Para çekme işlemleri aynı hesaba veya para yatırma için kullanılan ödeme yöntemiyle (kapalı döngü politikası olarak adlandırılır) aktarılır. bettogoal, para yatırma yöntemi talep edilen ödeme yönteminden farklıysa para çekme talebini reddetme hakkını saklı tutar. Eğer para yatırma yönteminin örneğin “ Cash to Code” gibi bir kredi opsiyonu yoksa, ödeme müşteri tarafından kendisine hesap sahibi olarak tanımlanan bir banka hesabına yatırılabilir.

c. bettogoal, ancak geçerli bir pasaport veya eşdeğerinde fotoğraflı bir kimlik belgesi sunulması halinde para çekme işlemini başlatma hakkını saklı tutar. Eğer bir ödeme talebi varsa, bettogoal, ödeme bilgileri doğrulanana kadar para çekme işlemini durdurma hakkını saklı tutar.

d. Para çekme işlemlerine ilişkin şikayetler ödeme talebinden sonraki 30 gün içinde yapılmalıdır.

e. Müşteri haftada üç kez para çekme talebinde bulunabilir (Pazartesi – Pazar). 100,00 € ‘ya kadar olan para çekme işlemleri ücretsizdir. 100,01 € ‘dan 1000,00 €’ ya kadar olan para çekme işlemlerinden 15,00 € işlem ücreti alınır. 1000,01 € ve üzerindeki para çekme işlemlerinden 25,00 € işlem ücreti alınır.

f. bettogoal, bir müşterinin belirli bir ödeme yöntemiyle para çekme talebini reddetme ve herhangi bir sebep göstermeksizin para transferini müşterinin banka hesabına yapma hakkını saklı tutar.

X. Bahis Oynamak / Bahis Bozdurmak

1. Müşteri, her bahis oynadığında Genel Şartlar ve Koşulların o anda güncel geçerli versiyonunu yeniden kabul eder.

2. Bahis başına konulabilecek minimum tutar 1 Euro’dur. Sistem bahisleri ve çoklu bahisler için, kombinasyon başına konulabilecek minimum tutar 0,25 Euro’dur. Bahislere konulabilecek asgari tutarlar konusunda farklı düzenlemeler uygulanabilir.

3. Bahis, yalnızca müşterinin hesabında yeterli para olması durumunda kabul edilir. Eğer hesabında yetersiz kaynak olmasına rağmen, örneğin teknik bir hata nedeniyle, bir bahisçinin bahsi kabul edilmişse, bahis geçersiz sayılır. Eğer müşterinin hesabındaki fonlar yalnızca bahse konulan paranın bir kısmını karşılayacak durumdaysa; bettogoal, bahsi mevcut fon düzeyinde pay verecek şekilde kabul etme hakkını saklı tutar.

4. Müşteri, oynadığı bahsin detaylarının doğru olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Belirli koşullar altında, bettogoal bahsi iptal etme seçeneği sunar. Bahis iptali “Bahislerim” bölümünden çevrimiçi olarak talep edilebilir. Genel olarak, canlı bahisler iptal edilemez.

5. Müşteri, doğrulama mesajı aldığında bahis kabul edilmiş sayılır ve bahis müşterinin hesabında “Bahislerim” bölümünde görüntülenir.
6. Bahis oynama tarihi ve saati veya müşterinin gerekli kişisel verileri iletim hataları nedeniyle doğrulanmamışsa bahis geçersizdir. Bahis iade edilir.

7. bettogoal, bahisleri kabul etmek için belirli bir zaman aralığı belirler. Bahsin oynandığı müsabakanın başlamasından sonra kabul edilen bahisler her durumda geçersizdir. Bu, canlı bahisler için geçerli değildir.

8. Bütün bahislerin içeriklerine ilişkin olarak, yalnızca bettogoal tarafından yapılan kayıtlar esas alınır. bettogoal, talep üzerine, bu kayıtları göstermekle yükümlüdür. Bahis hesabında, yalnızca bariz bir hata durumunda veya bariz bir yazım ya da hesaplama hatası durumunda düzeltme yapılabilir.

9. Yalnızca kendi adlarına ve kendi hesaplarına hareket eden gerçek kişiler bettogoal ile bahis anlaşması yapabilirler. Üçüncü şahıslar adına ve hesabına veya ortak girişim olarak bahis oynamaya izin verilmez.

10. Diğer bahis müşterileri ile anlaşma veya birleşme veya diğer dürüst olmayan yöntemlerin kullanılması yoluyla haksız avantaj elde etmek yasaktır. Aynı bahsin sık sık veya bir veya daha fazla müşteri tarafından alışılmadık derecede yüksek bahis miktarıyla oynanması gibi düzensizlikler tespit edilirse, bu tür bahisler geçersiz ilan edilebilir ve müşterinin hesabı kapatılabilir.

11. bettogoal, ön onay/izin alınması durumunda, XI. 9 hükmüne halel getirmeyecek şekilde, ticari bahislere izin verebilir.

12. Müşterinin kendisinin yer aldığı (sporcu, patron, katılımcı kuruluşun müdürü veya yetkilisi olarak katılmak gibi) spor etkinliklerinde bahis oynamasına izin verilmez. bettogoal, etkinlik bittikten sonra bile bu tür bahisleri iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kural, bir kuruluşun kurallarının ihlal edilmesi durumunda da geçerlidir.

13. Eğer müsabakanın neticesiyle ilgili bilinen bir bilgi mevcutsa veya müşteri bahsin kabul edildiği anda müsabakanın neticesiyle ilişkili bir bilgiye sahipse, bahis geçersiz sayılır.

14. Müşteri son 90 güne ait bahis geçmişini ‘Hesap Özeti’ altında görebilir. Müşteri, istediği zaman belirli dönemleri görüntülemeyi ve bahis geçmişini bir hesap özeti şeklinde yazdırmayı seçebilir.

15. Bahis Bozdurmak

a. bettogoal, seçilmiş müsabakalarda ve piyasalarda, maç öncesi ve canlı bahislerde, tekli ve kombine bahislerde isteğe bağlı olarak Bahis Bozdurma seçeneği sunmaktadır.

b. bettogoal, Bahis Bozdurma seçeneğini istediği zaman askıya alma, kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Belirli bir piyasa veya müsabaka için Bahis Bozdurma seçeneğinin mevcut olup olmaması yalnızca bettogoal’ün kararına bağlıdır.

c. Eğer Bahis Bozdurma seçeneği mevcutsa, müşteri, bahis sonucu kesinleşmeden önce bahsin değerlendirmesini talep edebilir. Bu talep ancak sistem tarafından kabul edildiğinde karşılanabilir.

d. Önerilen Bahis Bozdurma tutarı mevcut oranlar üzerinden hesaplandığından, buna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Herhangi bir anda gösterilen tutar, müşterinin talebinin kabul edilmesi halinde hesabına iade edilecek tutardır. Talep ve sistem kabulü arasındaki dönemde fiyat değişirse, müşteri gösterilen yeni değeri kabul ettiğini doğrulamaya yönlendirilecektir.

e. Eğer herhangi bir müsabaka veya piyasa için Bahis Bozdurma seçeneği mevcutsa, her bahsin sonunda yer alan bir düğmeyle bu durum açık bir şekilde belirtilecektir. Bu düğme, bahsin o andaki değerini gösterir.

f. Kombi bonusun getirdiği muhtemel kombi bahis kazançlarıyla ilgili herhangi bir bonus ödeme, Bahis Bozdurma seçeneği bahsi tamamen kapatmak/ödemek için kullanılmışsa, geçerli olmaz.

g. Tam Bahis Bozdurma seçeneği kullanılarak ödenen bahisler, aktif bonusların getirdiği bahis gereksinimlerine sayılamaz.

h. “Ücretsiz Bahis” olarak oynanan bahisler için Bahis Bozdurma seçeneği mevcut değildir.

i. Herhangi bir müsabakanın, piyasanın veya bahsin sonucu önceden biliniyorsa, bettogoal, Bahis Bozdurma seçeneğini hükümsüz kılma ve/veya piyasanın ya da müsabakanın hatalı şekilde sonlandırılması söz konusuysa işlemi iptal etme hakkını saklı tutar.

j. Bahis Bozdurma seçeneğinin teknik veya diğer sebeplerle mevcut olmamasından, bettogoal sorumlu değildir. Böyle bir durumda, bahisler gerçek sonuca göre değerlendirilir.

XI. Genel Bahis Kuralları

1. Özel bahis kuralları belirli türdeki spor ve bahis piyasaları için geçerlidir. Bu özel bahis kuralları, Genel Bahis Kurallarından üstündür.

2. Genel ve özel bahis kurallarına ek olarak, bazı bahis piyasaları için geçerli birtakım özel kurallar vardır.

3. Spor müsabakalarına yönelik bahisler tekli bahisler, kombine (birleşik) bahisler veya sistem bahisleri şeklinde yapılabilir. Bazı spor dallarında veya müsabakalarında tekli bahse izin verilmeyebilir. Bu maddenin detayları, güncel bahis listelerinde görülebilir (örneğin, en az 3 oyun).

4. Bahisleri temsilen belli ifadeler, karakterler veya sayılar kullanılır. Bunların anlamı aşağıdaki maddelerde daha detaylı şekilde açıklanmıştır:

• “1” ilk yazılan takımın kazandığı anlamına gelir. “2” ikinci yazılan takımın kazandığı anlamına gelir. “X” hiçbir takımın kazanmadığı anlamına gelir.
• “2 olasılıklı bahis“: Eğer ilk yazılan takım kazanırsa “1“e oynanmış bahis kazanmış olur. İkinci yazılan takım kazanırsa “2“ kazandı demektir. Beraberlik durumunda, bahse konan paranın tamamı iade edilir.
• “Alt/üst skor bahisleri: Üzerine bahis oynanan müsabakalarda, gol sayısı bahiste belirtilen sayıdan az ise, “- ” üzerine oynayan bahis kazanır. Gol sayısı daha fazla olursa, “+“ üzerine oynanan bahis kazanır.
• “Çifte şans“: “1X“, ilk yazılan takımın kaybetmeyeceği anlamına gelir. “X2“ ikinci yazılan takımın kaybetmeyeceği anlamına gelir. “12“ oyunun berabere bitmeyeceği anlamına gelir.
• “Maçın seyri üzerine bahis“: “1/1“, ilk yazılan takımın ilk golü atıp oyunu kazanacağı anlamına gelir. “1/X“, ilk yazılan takımın ilk golü atacağı ve oyunun beraberlikle biteceği anlamına gelir. “1/2“ ilk yazılan takımın ilk golü atacağı fakat maçı kaybedeceği anlamına gelir.
• “Handikap“: Handikaplı bahiste, bir takımın oyuna “hayali olarak önde başladığı düşünülür. Bu handikap, maçın nihai sonucuna eklenir. Maçın nihai sonucu, handikapı da kapsayacak şekilde değerlendirilir. Örneğin, 0:1.5’lik bir handikap ikinci yazılan takımın nihai sonucuna 1,5 puan/gol ekleneceği anlamına gelir.
• “Maçın geri kalanı bahsi“: Tamamlanmış müsabakalar (mesela goller veya oynanmış setler) sayılmaz.

5. Eklenen yaralanma veya uzatma dakikaları da dahil olmak üzere, normal oyun süresi sonundaki sonuç bütün spor müsabakaları için geçerlidir. Muhtemel uzatmalar veya penaltı atışları, kazanılan bahislerin değerlendirmesini etkilemez. Bu kuralın istisnaları bahis piyasalarında veya spor türleri için özel kurallar bölümünde açıklanmaktadır.

6. Üzerine bahis oynanan taraf, sebebi ne olursa olsun, müsabakaya katılmaz fakat müsabaka gerçekleşirse, bahis kaybetmiş sayılır. Bu durum bütün spor dallarındaki bahisler için geçerlidir. Fakat, bahsin oynandığı müsabaka gerçekleşmezse, bahisler geçersiz sayılır.

7. Yalnızca kendi takımı için gol atan bir oyuncu puan kazandıran/gol atan oyuncu sayılır.

8. “Gol atan” oyuncu bahsi için, üzerine bahis oynanan oyuncu, müsabakanın başından itibaren oyuna katılmalıdır; aksi takdirde bahis geçersiz sayılır. Bu bağlamda, yerine yedeklerin oynatılması dikkate alınmaz. Bu kuralın istisnası şudur: “İlk golü atan oyuncu“ piyasası üzerine oynanan bahisler, oyuncu başlangıçta veya maçın tamamı boyunca maçta yer almasa dahi geçerli sayılır.

9. Duran toplarda (örneğin köşe veya serbest vuruşlar) bahisler için, sadece gerçekte meydana gelen duran top durumu ve zamanlamaya referansla, gerçek oluşum zamanı sayılır. Duran topları (faul, ofsayt gibi) tetikleyen olaya oynanan bahislerde, hakemin düdüğünün saati etkinliğin saati olarak kabul edilecektir.

10. Bunun dışında farklı bahis türleri ve pazarları için özel bahis kurallarına atıfta bulunulur.

XII. Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Prosedürler / Şikayet Prosedürleri

1. Kullanıcı şikayetlerini aşağıdaki e-posta adresinden (complaints@bettogoal.com) e-posta ile yapabilir. Şikayet bildirisi, şüphesiz şikayetin kimden geldiğinin anlaşılması için oyuncunun hesabında kayıtlı ilgili kullanıcı adı ve e-posta adresini içermelidir. Yazışmada genel sorun (örn. Ödeme işlemleri, ikramiye vb.), şikayetin içeriği ve nedeni hakkında bir açıklama yapılmalıdır.

Şikayetin alındığı zaman, şikayetin alındığı zamanı gösteren e-posta ile teyit edilecektir. Şikayetler genellikle özel bir ekip tarafından alınma sırasına göre mümkün olduğunca çabuk ele alınacaktır. Davanın gerçekleriyle ilgili başka sorulara gerek yoksa, şikayetler genellikle 10 gün içinde işleme konulur ve karar e-posta ile iletilir. Dava gibi durumlar söz konusu değilse, şikayetler genellikle 10 gün içinde işleme konulur ve karar e-posta ile iletilir. Gerektiğinde, özellikle şikayet ile ilgili daha fazla soruşturma veya araştırmaya ihtiyaç duyulan durumlarda şikayetin işlem süresi 10 gün daha uzatılabilir. Ödeme işlemleri veya ödemelerle ilgili şikayetler yalnızca ilgili rezervasyon işleminden sonraki 30 gün içinde yapılabilir. Bu aşamada herhangi bir anlaşmaya varılamaması durumunda, şikayet ve kararı bettogoal tarafından kaydedilecektir.

2. Şikayet sahibinin görüşüne göre bettogoal ile şikayetçi arasında bir anlaşmaya varılamazsa, şikayetçinin davasını Curacao oyun otoritesine complaint@curacao-egaming.com adresine e-posta yoluyla gönderme imkanı vardır.

3. Bu prosedürlerden bağımsız olarak, kullanıcı istediği zaman ilgili mahkemeye şikayette bulunma hakkına sahiptir. Mahkeme önündeki işlemlerin her zaman bir ücrete tabi olduğu ve mahkemelerin genellikle masrafları kendi kararlarına ve kendi kurallarına göre kararlaştırdıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

XIII. Genel Şartlar

1. Şartlar ve Koşullar orjinal olarak İngilizce dilinde hazırlanmıştır. İngilizce versiyonu ile diğer diller arasında fark olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerlidir.
Bu sözleşmenin herhangi bir bölümünün geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, sözleşmenin geri kalan şartlarının geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilemeyecektir.

2. Bir oyun bağımlılığı oluştuğuna dair izleniminiz varsa, istediğiniz zaman oyun oynamaya ara vermekte özgürsünüz. Ayrıca, müşteriler mevduatlarına veya olası kayıplarına ilişkin limitler belirlemekte serbesttir.

3. Oyun bağımlılığı riskini anladıkları takdirde, müşterilerimize aşağıdaki yardım kuruluşlarından biriyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz.

  • GamCare, özellikle İngiltere’de oyun bağımlılığı konusunda uzmanlaşmış bir yardım kuruluşudur. GamCare ile 0845 – 6000 – 133 numaralı telefon hattı veya www.gamcare.org.uk adresi üzerinden e-mail ile iletişime geçebilirsiniz.
  • Anonim oyuncular www.gamblersanonymous.org.uk adresi ile iletişime geçebilirler.
  • Oyun terapisine www.gamblingtherapy.org mail adresinden ulaşılabilir.
  • Web sitesinin küçükler tarafından kullanımını engellemek için NetNanny, Cyber Patrol, GamBlock veya Solid Oak gibi ebeveyn kontrol yazılımlarının kullanılmasını öneririz.

Vredenberg, Curacao, 18.05.2020